Over Pand10A

Inhoud

Organisatie

Bestuur

Locatie

Vrijwilligers

Donateurs

Samenwerking

Jaarverslagen

Organisatie

Pand10A is een initiatief van Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn.

Het doel van de stichting is de inwoners van de gemeente Zuidhorn een gezellige plek te bieden, waar zij hun sociale omgeving kunnen vergroten en de drempel naar informatie en onderliggende hulp te verlagen, waarbij de stichting mogelijk een bemiddelende rol kan spelen (Statuten Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn).

De stichting heeft hiervoor beschikking over een voor dit doel ingerichte huisvesting en organiseert activiteiten die passend zijn bij de doelstelling.

Terug

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter Susan Eikenhout – van der Ploeg
  • Secretaris Lisette Freriks
  • Penningmeester Jaap Vlijm
  • Lid Joke Coenraads

Terug

Locatie

De buurthuiskamer Zuidhorn is gevestigd in Pand10A aan de Nieuwstraat 10a in Zuidhorn. De locatie beschikt over de volgende faciliteiten:

  • een huiskamer
  • een vergaderruimte
  • een ingerichte keuken t.b.v. maaltijdbereiding
  • een kleine uitleenbibliotheek
  • audiovisuele middelen
  • sanitaire voorzieningen

De locatie is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Parkeren is beperkt mogelijk aan de achterzijde van het gebouw. Neem een kijkje binnen.

Terug

Vrijwilligers

De buurthuiskamer Pand 10A draait volledig op vrijwilligers en is non-profit. Om alle activiteiten te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig, dus schroom niet en meld je aan. Je kunt zelf bepalen hoe vaak je ingeroosterd wilt worden, één of meer keren  per week, per 14 dagen of per maand, alle hulp is welkom.

Terug

Donateurs

Een Stichting of Vereniging kan (eigenlijk) niet zonder donateurs. Dat geldt ook voor de Buurthuiskamer; mede door giften kunnen we Pand10A draaiende en financieel gezond houden. Om donaties mogelijk te maken, hebben we een ‘vriendenclub’ in het leven geroepen. Op de lijst staan momenteel ruim 40 donateurs; het zou fijn zijn als we dit aantal kunnen uitbreiden.

Een vriend(in)/donateur stort een jaarlijkse gift van minimaal € 10,-; een groter bedrag mag uiteraard ook. Omdat voor Pand10A het jaar loopt van september tot september, wordt er telkens in de maand augustus via de mail een betaalverzoek gedaan. Per mail krijgt de vriend(in)/donateur de nieuwsbrief toegestuurd en zo blijf je dan op de hoogte van het ‘reilen en zeilen’ van Pand10A. Verder mag je 1x per jaar met 2 personen komen eten in de Buurthuiskamer en dan krijg je een korting van € 5,-.

Als je nu denkt ‘ik wil ook wel vriend(in)/donateur worden’, dan kun je je aanmelden bij Jan Coenraads via de mail: jancoenraads23@gmail.com . We geven hier alvast het rekeningnummer van Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn: NL32RABO0313548196

Terug

Samenwerking

Wij streven naar samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zoals gemeentes, sociaal werk ouderenorganisatie ed. in ons verzorgingsgebied. Waar mogelijk stemmen wij onze activiteiten op elkaar af. Zie voor met ons samenwerkende organisaties de linkpagina.

Terug

Jaarverslagen

Klik op de link om het verslag te lezen.

Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Terug